Warunki najmu

Warunku najmu

Ogólne warunki wynajmu:

 1. Sprzęt wynajmowany jest na doby i tygodnie – prezentowane na stronach ceny są stawkami dobowymi, stawki tygodniowe do ustalenia indywidualnego
 2. Wysokość stawki najmu zależna jest od czasu najmu.
 3. Wszystkie transakcje rozliczane są za gotówkę, podczas zdawania sprzętu przez najemcę.
 4. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu, dostępna w linku (UMOWA)
 5. Dokumenty potrzebne podczas pierwszego wynajmu:

Dla firm:

 1. Dokumenty rejestrowe:
 • wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (dla spółek z.oo.),
 • zaświadczenia o nadaniu numerów NIP 
 • REGON
 1. Pisemne upoważnienie spółki/firmy (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki/firmy) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po jego odbiór
 2. Dwa dokumenty tożsamości, ze zdjęciem, osoby zgłaszającej się po sprzęt.
 3. Wpłacenie kaucji

Dla osób prywatnych:

 1. Dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem
 2. Wpłacenie kaucji

 

Dokumenty do pobrania:

 • umowa wypożyczenia - POBIERZ doc lub pdf